lördag 30 januari 2010

Idrottsgala i Blekinge

I fredags kväll hade vi nöjet att gästa Blekinges alldeles egen Idrottsgala som hölls i en fullsatt RON-sal på Ronneby Brunn. Konceptet är naturligtvis hämtat från TV - gala. Med lite mer nerv och känsla och så är pristagarna på plats. En riktigt trevlig kväll.
Återigen bekräftas vilken kraft idrotten har och vilka enorma ideella insatser som görs. Bra initiativ av idrottsförbundet att låta dessa mötas, uppmärksammas och festa.

Föga förvånande tog Mjällby AIF hem många priser. Och visst, att spela i fotbollsallsvenskan överträffar naturligtvis det mesta. Men bland pristgarna fanns såväl kanot och konståkning representerade. Ledare inom gymnastik, handikappidrott och hästsport prisades. En hygglig bredd ändå alltså.

Och så gjorde Region Blekinges nyvalde kulturnämndsordförande Marcus Alexandersson (jag umgås dagligen med honom i hans roll som politisk sekreterare på landstinget) debut som prisutdelare. Det lovar gott för framtiden. Och så är det bekräftat att fotboll är kultur!

fredag 29 januari 2010

Hälsoval och marknadsmekanismer

I april genomförs Hälsovalet inom primärvården i Blekinge. Det grundas på alliansregeringens lagstiftning. Grunderna i den lagen är att ersättningen från landstinget ska vara likvärdig mellan privata och offentliga vårdgivare, att ersättningen följer medborgaren som listar sig hos en vårdgivare och att de vårdgivare som ackrediterats dvs. godkänts av landstinget är fria att etablera sig varsomhelst.

Utifrån detta har Landstinget Blekinge format en egen hälsovalsmodell som jag tror kommer att bli bra. Den ska säkerställa helhetssynen inom primärvården. Vi kommer att känna igen oss. Huvuddelen av de offentliga och privata vårdgivare som finns idag kommer att finnas även i fortsättningen. Troligen med tillskott av ytterligare några privata.

Alla vårdgivare kommer allstå att erbjuda en primärvård med ett innehåll som vi i stort är vana vid. Dock innebär den fria etableringsrätten att delar av verksamheter med litet underlag kan komma att koncentreras. Det kan gälla distriktssköterskemottagningar m.m.

Detta är naturligtvis en följd av marknadsmekanismen i vårdvalslagstiftningen. Centerpartistiska företrädare tycker att landstinget först ska fördela pengarna i hälsovalsmodellen och sedan köpa till det som marknaden ratar. Ungefär som det förslag som finns om den framtida kollektivtrafiken. Friskolesystemet är ett annat exempel.

Dessa tankar riskerar både slå sönder de sammanhållna systemen och okontrollerat driva på de offentliga kostnaderna. Och måste därför avvisas.

Jag menar att vi nu får avvakta införandet av hälsovalet och se effekterna . Blir de negativa konsekvenserna stora får vi naturligtvis överväga åtgärder. Eventuella åtgärder får då finansieras inom ramen för de pengar som finns i hälsovalssystemet. Alltså satsar vi på något nytt får något annat betala det genom mindre pengar.

Dock är det viktigt att säga att alla förändringar inte per automatik innebär orimliga försämringar. Den aktuella förändringen av barnhälsovården i Listerby är ett sådant exempel. Vad jag kan bedöma av den redovisning jag fått är det en rimlig avvägning mellan resursanvändning, kavalitet och service.

I samband med hälsovalets införande finns det också anledning att fundera över hur de offentliga vårdcentralerna ska styras. Det finns ett behov att kombinera deras behov och möjlighet att konkurrera på samma villkor som de privata med att säkerställa ett politiskt inflytande för att säkerställa en rimlig avvägning mot medborgarintresset. Detta står nödvändigtvis inte i strid med varandra. Vi återkommer med förslag kring detta.

tisdag 26 januari 2010

Desperat centerpartist?

I en debattartikel i dagens BLT beskyller centerns gruppledare i Landstinget Blekinge, Petronella Petersson, socialdemokraterna för att vara odemokratiska. En grov och allvarlig anklagelse som vi vanligtvis är försiktiga med i politiken. Åtminstone mellan partier som bekänner sig till em humanistisk och demokratisk människosyn.

Nu väljer alltså Petronella att lämna denna linje. Anledningen är att hälso- sjukvårdslandstingsrådet Marie Sällström uttalat sitt stöd för ett förslag att utöka antalet platser på övervakningsavdelningen i Karlshamn. Alltså att förstärka det akuta omhändertagandet i västra Blekinge..

Beskyllningen gör hon samma morgonen som ärendet ska presenteras och diskuterats på arbetsutskottet! Att ansvarigt landstingsråd uttalar sig kring frågan får nog Petronella finnas sig i. Allt annat vore ju orimligt. Sedan är ju Petronella P fri att tycka och yrka under handläggningen i arbetsutskottet och landstingsstyrelsen. Och i sedvanlig ordning kommer vi överrens om kloka synpunkter och tillägg.

Tråkigt att Petronella P tar till dessa anklagelser. Det är väl inte det tonläget vi ska ha i valrörelsen? Eller är det desperation från centerpartiets sida?

Återigen: Varför BLT?

I höstas skrev jag tre blogginlägg (1, 2, 3, 4) om hur BLT dröjde hela 20 dagar! med att publicera en kommentar till en politisk krönika från mig och dåvarande landstingsrådet Bernrth Johnson. Varför BLT? frågade jag då. Nu är det dags igen.

För en vecka sedan skickade jag och min landstingsrådskollega en debattartikel där vi kommenterar den
senaste tidens diskussion om akutvården i Karlshamn och beskriver vår linje. Samma dag gör tidningen en nyhetsartikel med utgångspunkt i vår artikel. I och för sig korrekt och bra, men naturligtvis med en begränsad nyhetsvinkling. Våra resonemang och helhetsbeskrivningen vi gör kommer inte fram. Vilket inte är något att säga om.

Vår artikel är alltså inte efter en vecka fortfarande inte publicerad. Ändå mer uppseendeväckande är naturligtvis att BLT idag ger plats för ett angrepp på oss från centerpartisten Petronella Petersson. Och dessutom ger plats åt en artikel från moderaten Alexander Wendt i samma ämne. Uppenbarligen sorterar man bort oss socialdemokrater till förmån för borgerliga skribenter. Frågan tål att upprepas: Varför BLT?

Obefogad oro om sjukhuset i Karlshamn

I denna artikel, som publicerades i Sydöstran i lördags, kommenterar min landstingsrådskollega Marie Sällström den aktuella debatten om det akuta omhändertagandet i Västra Blekinge och Karlshamn. Det finns alla anledning att upprepa detta budskap. Märkligt nog finns det uppenbarligen att intresse att ifrågasätta detta och sprida onödig oro.

"Obefogad oro om sjukhuset i Karlshamn


Att det finns en god akutverksamhet på Blekingesjukhuset i Karlshamn är viktigt. Alla blekingar ska känna trygghet i en närhet till akut vård och därför är det självklart för oss med en akutverksamhet i Karlshamn som fungerar dygnet runt alla dagar.

Vi beslutar nu att förstärka övervakningsavdelningen i Karlshamn med nya vårdplatser för patienter där det råder osäkerhet om hälsotillståndet. Detta gör vi för att ytterligare öka kvalitén och tryggheten och minska antalet ambulanstransporter genom Blekinge.

Oron kring vad som händer på sjukhuset i Karlshamn tar vi på allvar. Vi förstår att det vid kostnadsreduceringar och förändringar uppstår frågor och farhågor. De som oroar sig för försämrad akutvård har ingen anledning till det. Vi står fast vid följande principer för sjukvården i västra Blekinge:

• Ambulanser ska finnas i samtliga kommuner dygnet runt, året runt. Alla blekingar ska känna en trygghet i att ambulanser finns nära om man blir akut sjuk. Genom förstärkningen på övervakningsavdelningen frigörs ambulanser för akutinsatser.

• Akuten i Karlshamn ska vara öppen dygnet runt, precis som i dag.

• Övervakningsavdelningen (ÖVA) i Karlshamn utökas med fler vårdplatser.

Vi kan emellanåt förvånas över dem som vill befästa rykten om att verksamheten i Karlshamn ska upphöra. För oss är det självklart att det kommer att finnas akutvård med hög kvalité och god tillgänglighet i Karlshamn även i framtiden.

Vi är också angelägna om att fortsätta arbetet med att dela upp arbetsuppgifter mellan Karlskrona och Karlshamn. På såt sätt ökar vi kvalitén och använder våra gemensamma resurser så effektivt att vi kan förbättra tillgängligheten.

Landstinget beslutade i våras att öppna en övervakningsavdelning i Karlshamn, ÖVA. Det är en sammanslagning av IVA och kardiologen och genom sammanslagningen sparas sex miljoner kronor årligen. Nu utökar vi antalet platser på avdelningen och stärker på så sätt det akuta omhändertagandet i Karlshamn."

måndag 25 januari 2010

Har Reinfeldt redan gett upp?

Måste väl som alla andra skriva några rader om gårdagens upphausade partiledarduell mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. Och visst vann Mona duellen. Klar, redig och lugn medan Reinfeldt var mer aggresiv och nonchalant. Och visst var det relevanta ämnen som diskuterades.

Men två funderingar. Först formatet. De hann ju inte börja förrän det var över. Är det så här valrörelsen i etermedia ska se ut? Visst jag har också kroknat över de partiledardebatter som varade flera timmar över hela kvällen och där det viktigaste var att var och en höll tiden. Men nog finns det en gräns där det inte längre finns möjlighet att diskutera eller åtminstone antyda lite mer komplicerade sambande. En gräns där snuttifieringen gör debatten ointressant.

Sedan kommentarerna och uppmärksamheten. När jag lyssnade på radion morgonsändningar var fokus helt på Reinfeldt och hans frågor till Mona. (Jag tror inte hon fanns på något enda ljudcitat.) I kommentarerna var det oppositionsledaren som ställdes till svars och hennes besked (eller eventuella brist på besked) som analyserades. Borde det inte vara tvärtom? Eller är det så Reinfeldt redan placerats i oppositionsrollen? Ungefär vad som hände valrörelsen 1994.
Kan väl vara smickrande. Men inte ska statsministern få gå genom valrörelsen utan att stå till svars för sin politik eller ge besked i de viktiga frågorna.

söndag 24 januari 2010

Stabil opinion igen

Stabilt opinionsläge. Jag känner att jag upprepar mig men det finns naturligtvis inget annat att säga om opinionsläget. I dag presenterar Sifo sin januarimätning i bl a SvD.

Glädjande är att det kraftiga övertaget för de rödgröna håller i sig och befästs för varje mätning. Man ska ju inte vara övermodigd, och visst, större under har ju hänt än att det skulle svänga till valet, men nog kan man hålla med Sören Holmberg när håller för troligt att vi får en ny statsminister i höst.
Effekterna av alliansregeringens politik blir ju nu alltmer uppenbara för folk. Då räcker det inte med att tjata om Monas väska för att vinna opinionen. Väljarna är klokare än så.

Sedan tycker jag nog att socialdemokraterna är förtjänta av större framgångar i opinionen än vad som är fallet. Men det kommer väl.

Fler om detta: Patrik Hansson,Anna-Lena Hansson, Ola Möller, Claes Krantz, Karin Berg

lördag 23 januari 2010

Veckan slutar med valarbetarträff och Monas väska

Veckan avslutade jag idag på partidistriktets valarbetarkonferens i Ronneby. Bra upplägg, god stämning, arbetssugna partivänner. Kort sagt en utmärkt dag. Dagen delades mellan genomgångar och diskussioner kring traditionella metoder som dörrknackning och telefon och nätbaserade sociala medier.

Själv hade jag förmånen att under förmiddagen få hålla i fyra workshops kring hur vi bygger upp vår argumentation. Snabba ryck och kanske lite mycket när det fjärde var avklarat. Men alltid lika tilltalande att få föreläsa och hålla i denna typ av seminariediskussioner och seminarieövningar. Det blir sällan tillfälle till det numera.

Och så naturligtvis. Jag blir lika glad varje gång jag träffar nya ansikten på partiaktiviteterna. Och det sker alltoftare. Bra.

I media avslutas den politiska veckan med Mona Sahlins väska. Åtminstone i några. En hel del håller sig väl för goda för att hänga på detta. Bara en kommentar. Man tar sig för pannan? Vart är den politiska journalistiken på väg?

torsdag 21 januari 2010

Möte inför kommunalpolitiska plattformen

I går kväll höll Socialdemokraterna i Karlskrona det andra mötet av tre som ett inslag i arbetet med den kommunalpolitiska plattformen inför valet. Barn och ungdomar var temat. Det första mötet hade temat Arbete och tillväxt. Nästa vecka avslutas mötesserien  med Det hållbara Karlskrona.
Huvudtanken med mötena är att skaffa input till partiets diskussioner om kommunalpolitiken. Därför är det många externa föredragare. Det handlar för mötesdeltagarna mer om att lyssna än att framföra sina åsikter i detta skede. Vilket naturligtvis inte utesluter ett och annat klokt inlägg.

Gunilla Ingestad från barn och ungdomsförvaltningen pratade om skolan, Jörgen Anehäll från Emmaboda kommun om socialt arbete och SSU-arna Sandra Bengtsson och Elina Gustafsson gav sin vision om ungdomarnas Karlskrona. Allt mycket intressant.Inte minst SSU-tjejernas framträdande lovar gott för framtiden.

Ser fram mot fortsatta diskussioner vid nästa träff.

tisdag 19 januari 2010

Rödgrön sjukförsäkring och Försäkringskassan säger ifrån

Så kom det rödgröna alternativet till alliansregeringens cyniska sjukförsäkring. Ett bra förslag som tillåter sjuka att vara sjuka. Och samtidigt betonar vikten av aktiva rehabiliteringsinsatser. Bra.

Moderaterna och regeringen är skärrade. Statsminister Reinfeldt kalllar till presskonferens och är kritisk. Just det, kritisk till oppositionens förslag. Detta om något visar ju att frågan är förlorad för högerregeringen och att de är skärrade. Nu är vår linje i sjukförsäkringen huvudalternativet och regeringen är "kritisk". I ett sådant läge är en regering illa ute. Då har de tappat greppet.

Och så har Försäkringskassan tuffat till sig mot regeringen. I Ekot i kväll konstaterar en försäkringsdirektör att "det visar på att den restriktivitet som lagstiftarna ansåg, den uppfyller vi." Detta apropå att färre än hälften av de som varit aktuella för  förlängd sjukskrivning beviljats detta.
Då kan väl inte Reinfeldt och Husmark-Persson skylla på Försäkringskassan längre.

Fler om detta: Jan Andersson, Veronica Palm, Peter Högberg, Roger Jönsson,

måndag 18 januari 2010

Apoteksprivatisering och höjda priser

Han har det inte lätt med apoteken, han socialministern och kristdemokraten Göran Hägglund. Samtidigt som han med buller och bång försöker få positiv uppmärksamhet kring att det första privata apoteket öppnat på Kungsholmen i Stockholm, presenterar Dagens Nyheter en undersökning som visar att det receptbelagda läkemedeln ökat i pris kraftigt sedan avregleringen. Konkurrens leder till lägre priser och effektiv hantering är ju Hägglunds och alliansregeringens argument. Jaså?
Och hur var det med det utlandsbaserade (skatteparadis) riskkapitalbolaget som öppnade apoteket? I går hade Hägglund inte underlag för att kommentera det sa han. Vi väntar på kommentaren.

Fler om detta: Tord Oscarsson, Josefin Deiving, Sara Karlsson, Enn Kokk 

Rödgröna alternativet stärks dag för dag

Det är inte bara i opinionsmätningarna det rödgröna alternativet under Mona Sahlins ledning stärks. På område efter område presenteras gemensamma ställningstaganden. Idag var det dags för utrikes- och försvarspolitiken. Ett område som naturligtvis var viktigt att kunna ge en gemensam linje inom.
Det hade ju annars Reinfeldt och co siktat in sig på. Nu är det vapnet borta.

Och så vore det ju intressant med en jämförelse av hur många gemensamma ställningstaganden alliansen egentligen levererade innan förra valet. De var ju onekligen skickliga på att ge en positiv bild av sin nyvunna enighet. Som ju sedan var en stor del i valsegern.
Jag håller för troligt att de rödgröna redan leder en sådan jämförelse. Och mer kommer det ju. I morgon är det ju socialförsäkringarnas tur. Heja, Mona!

Fler om detta: Monica Green, Peter Högberg,

onsdag 13 januari 2010

Jan Björkman lämnar riksdagen

Så kom beskedet att Jan Björkman, vårt första namn på socialdemokraternas riksdagslista i Blekinge och förste vice talman, lämnar riksdagen. Ett för mej, som för så många andra, ett något överraskande besked. Även om jag vet att Jan funderat över sitt ställningstagande en längre tid. Under hösten har vi snuddat vid ämnet några gånger i de kamratliga samtal vi för då och då. Men som sagt när han nämnde det för mej vid vår traditionella efterjullunch direkt på nyåret blev det en överraskning.
Jag är också överraskad av medias valhänta hantering av nyheten. Först tog det flera dagar innan den första publiceringen kom. Sedan tycker jag nog att nyheten är så stor att den förtjänade mer än några rader. Och det börjar ju komma fler kommentarer och mer kommer det väl.

Det är bara att instämma i lovorden över Jan som nu kommer. Vi arbetade tätt tillsammans under tio års tid när Jan var ordförande i partidistriktet och jag ombudsman. Det var ett angenämt samarbete. Jag lärde känna honom som klok, eftertänksam och principfast person. Mån om att saker och ting ska diskuteras och alla ska få säga sitt. Diskussionen får ta tid. Också mån om att nå konsensus men inte främmande för att vara tydlig och säga ifrån i de lägen det behövs.
Även om det nu är många år sedan vi lämnade de rollerna håller vi kontakten som jag antytt ovan. Nu är det kanske dags för ett närmare samarbete igen. Kanske får jag se Jan i landstingsgruppen?

Och så börjar naturligtvis spekulationerna om vem som efterträder Jan. Riksdagskollegorna Kerstin Haglö och Peter Jeppsson är högaktuella att flytta högre upp på listan. Suzanne Svensson, fyra idag, likaså.
Partidistriktes ordförande Mats Johansson är naturligtvis också aktuell i diskussionen att företräda länet i riksdagen. Likaså vice ordföranden Marie Sällström. Även om jag innerligt skulle beklaga om hon valde att lämna landstinget.
SSU-kandidaten Faraj Abu-Isefain är ett intressant namn. En facklig kandidat är naturligtvis aktuell. Metallordföranden Jan-Anders Lindfors försvann i nomineringen i Karlskrona. Men kanske Kommunals ordförande Magnus Petersson eller någon annan kommunalare. Eller någon annan metallare.
Och så naturligtvis Björn Fries, även om han inte fick någon större framgång i nomineringsrundan i Karlskrona.
Eller någon dark horse?

Ett är dock säkert. Vi saknar inte dugliga kandidater. Det finns många som kan föra den blekingska socialdemokratins ärofulla arv vidare i riksdagen. Besked kommer på distriktskongressen den 10 april.

S-kvinnor i Karlshamn och sjukvård i Kanada

Början på veckan har bjudit på ett besök i Karlshamn och ett i Stockholm. I måndags kväll medverkade jag på S-kvinnor i Karlshamns och Mörrums januarimöte. Förutom julgröt, julklappsutdelning och lottdragning fick jag möjligt att prata lite kring några aktuella landstingsfrågor. Inte minst då vad som händer på lasarettet i Karlshamn. Utmärkt att få möjlighet att reda ut en del av alla de frågetecken som finns i debatten.
Att landstingsstyrelsens ordförande medverkar på detta möte är en långvarig tradition som Bernth Johnson vårdat under många år.

Sedan i tisdags till Stockholm med första flyget för att delta i partiets sjukvårdspolitiska seminarium. Huvudtalare där var Michael Rachlis, kanadensisk forskare och expert på hälsopolitik. Han talade naturligtvis om Kandas hälso- och sjukvårdssystem. Som ju är omtalat.
Nu vet jag inte om vi har så mycket att lära. Utgångspunkterna är desamma - solidariskt finansierat, behovstyrt och jämlikt. Det är kanske det som är det unika att Kanada har dessa "nordiska"  utgångspunkter. Inte minst unikt blir det ju i jämförelsen med USA.
Sedan är ju utmaningarna desamma i Kanada som hos oss. Bristande resursutnyttjande med tillgänglighetsproblem, den framtida finasieringen osv.
Men i vilket fall ett mycket intressnat seminarium som bättrade på omvärldsanalysen och det är ju nyttigt.

Ylva Johansson, blivande sjukvårdsminister, avrundade med budskapet att vi ska göra sjukvården till en valfråga. Och det ska vi.

lördag 9 januari 2010

Socialdemokratins ledare ifrågasätts alltid

Intresset för socialdemokratins partiledare har altid varit och är stort. Nästan fascinerande. Motståndare av olika kulörer ägnar stor kraft åt att kritisera och försöka marginalisera. Och en bra metod för detta är naturligtvis att försöka påvisa kritik inifrån. Och alltid är några partivänner som går i fällan och hänger på. Märkligt att vi inte lär oss.

Gårdagens avslöjande om någon intern sammansvärjning mot Mona Sahlin är det senaste exemplet. Nu rinner det väl ut i sanden snabbt. Framförallt för att det uppenbarligen inte låg någon grund i påståendena. Men ändå har det fått uppmärksamhet och ett antal företrädare har tvingats ut och kommentera.

När effekterna av regeringens kallhamrade politik börjar märkas tydligt och dessutom få kännbara effekter i väljarstödet finns det naturligtvis intressen som blir lyckliga om en intern kritik om socialdemokratins ledarskap får fäste. Vårt intresse måste väl ändå vara att sätta fokus på alliansregeringens politik och deras bristande ledarskap. Låt oss göra det.

Några fler bloggar om detta: Jan Andersson, Peter Hultqvist, Tord Oscarsson, Rosemari Södergren, Monica Green, Claes Krantz, Ola Möller

måndag 4 januari 2010

Nytt år

Nytt år och under bloggledigheten över jul och nyår har jag passat på att förnya layouten på bloggen. Inga större förändringar i mallen kanske, men ändå ganska fräscht tycker jag. Inte utan stolthet kan jag meddela att jag utan hjälp justerat i HTML koden.

Vid årsskiftet tillträdde jag också som landstingsstyrelseordförande i Blekinge. Ett stort förtroende och en spännande utmaning som jag ser fram emot.

Några förutsägelser om det nya året. 2010 blir det år då...

... Mona Sahlin blir statsminister och Maria Wetterstrand utrikesminister
... Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen trots att de fått all draghjälp genom att alla politiska kommentatorer förutsatt att de ska göra det
... regeringsskiftet gör att solidaritet och medmänsklighet återigen blir ledstjärnan i välfärdspolitiken
... Maud Olofsson avgår som partiledare
... det komer en ny socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Blekinge
... då landstingets verksamhet börjar finna formerna efter det omstruktureringsarbete som pågått de senaste åren
... då de ödesmättade profetiorna om att Blekinge nödvändigtvis måste gå upp i en storregion klingar av
... Östers IF återkommer till allsvenskan och sedan de kommande åren spelar många derbymatcher mot Mjällby
... det blir sol och värme och inget regn på hela sommaren