måndag 12 april 2010

Landstingsstyrelsemöte

Så har vi klarat av dagens sammanträde med landstingsstyrelsen med efterföljande presskonferens. Några av de viktigaste frågorna och besluten finns sammanfattade i detta pressmeddelande.

Inte bara Fries på distriktskongressen

I lördags hade vi distriktskongress för socialdemokratiska partidistriktet i Blekinge. En årlig höjdpunkt i det politiska livet. Drygt 250 partivänner från hela länet samlas. Förutom beslut och diskussioner ges det många tillfällen till samtal med bekanta man inte träffat på ett tag, nätverkande eller minglande som det heter numera.

Årets höjdpunkt var naturligtvis fastställandet av riksdagslistan. Detta har ju fått stor medial uppmärksamhet innan kongressen, i och med att valberedningen ratade nomineringen från Karlskrona arbetarekommun av Björn Fries. Nu kom han ju till slut med på listan, som 25 och sista namn.

Visst var det märkligt  av valberedningen. Det finns anledning för oss att allvarligt fundera över hur våra nominerings och valberedningsprocesser fungerar. Självklart platsar Björn Fries på riksdagslistan och högre upp än den plats han nu står på. Men det blev ju en rimlig kompromiss som alla godtog. Björn kommer säkert att spela en viktig roll i valrörelsen och dra röster till vårt parti. Det är jag övertygad om. Det är bra.
Men jag kan ändock inte undvika att förundras över att Björns nominering är det enda som bedöms ha nyhetsvärde i media idag. På riksdagslistan har vi ett nytt tredje namn, Suzanne Svensson från Karlshamn, som nog trots allt är den som är närmast riksdagen förutom våra två nuvarnade riksdagsledamöter. Vi har också en ungdomskandidat på fjärde plats, Faraj Abu-Isefan. Det var längesen.

Från mitt egna landstingsperspektiv kan noteras att vi antog ett starkt hälso - och sjukvårdspolitiskt program inför valrörelsen. Utmärkt föredraget av min kollega Marie Sällström. Min företrädare Bernth Johnson avtackades av partiet. En epok i Blekinges politiska historia som avrundades.

Och så blev jag själv ånyo nominerad som landstingsrådskandidat och dessutom invald i partidistriktets verkställande utskott. Det är jag hedrad av och tacksam för. Att det passerade utan större uppståndelse tolkar jag som att jag har ett brett stöd i hela länet. Det behövs i mitt uppdrag. Tack partivänner!

onsdag 7 april 2010

Möte med gruppstyrelsen

Idag har vi haft möte med landstingets gruppstyrelse. Gruppstyrelsen består av ett antal kloka och erfarna ledamöter ur landstingsgruppen. På dessa möten går vi igenom och analyserar kontinuerligt det politiska läget, vi diskuterar och formulerar ställningstaganden i viktigare frågor som ska behandlas i landstingstyrelsen och landstingsfullmäktige och rapporterar och samordnar olika aktiviteter. Med andra ord en viktig funktion.

På dagens möte har vi bl a haft uppe årsredovisningen för 2009, den politiska organisationen nästa mandatperiod, uppdraget till landstingets vårdcentraler när hälsovalet genomförs, vårt arbete i valrörelsen, frågan om barn och ungdomar som debiteras avgifter för uteblivna besök (och som inte ska skuldsättas!) m.m.
Alltså ett antal stora frågor som nu ska behandlas på landstingsstryrelsens sammanträde på måndag. Intressanta diskussioner med många kloka synpunkter. För och emot. Allt (eller mycket lite) är inte självklart. En liten glimt ur politikens vardag.

tisdag 6 april 2010

Tack för det Anders Borg och regeringen!

12 miljarder kr mindre nästa år till kommuner och landsting. Det beskedet fick SKL:s ledning idag av finansminister Anders Borg.  I klartext innebär det alltså mindre pengar till vård, omsorg och skola från den regering som sänkt skatterna med 80 miljarder kr och dessutom pratar om ytterligare skattesänkningar.

För Landstinget Blekinges del innebär det ett tapp på 64 miljoner kronor nästa år. Det är ungefär hälften av den summa som Blekingesjukhuset ska sänka sina kostnader med i det program för kostnadseffektivitet som löper 2009 - 2011. Ska ytterligare lika mycket bort handlar det inte om effektiviseringar, då handlar det om rena nedskärningar!

Detta  besked kommer också precis som vi börjar förbereda budgetarbetet för 2011. Och när vi fått årsredovisningen för förra året som trots ett underskott visar att vi är på rätt väg. Kostnadsutvecklingen dämpas ordentligt. Och detta bekräftas av den första rapporten för innevarande år. Vi börjar se att det händer något. Och så detta besked. Tack för det Anders Borg!

Anders Borg räknar med att skatteintäkterna ska öka med lika mycket som han nu tar bort i statsbidrag. Kan så vara. Men vore det inte rimligt att välfärden fick ökade resurser när regeringen räknar med att den ekonomiska utvecklingen vänder?
Den moderatledda alliansregeringen och dera lokala företrädare har en hel del att förklara. Och det ska de få göra i valrörelsen.

Fler om detta: Martin Moberg, Peter Högberg

Hemsjukvården kommunaliseras även i Blekinge?

Sedan nästan ett år tillbaka pågår diskussioner mellan landstinget och kommunerna i Blekinge om ett kommunalt övertagande av hemsjukvården. Så har ju redan skett i flertalet av landstingen i vårt land.
Ett antal arbetsgrupper har på tjänstemannanivå gått igenom de olika delarna. Nu finns det framme ett avtalsförslag som definierar arbetsuppgifterna och en beräkning av vad verksamheten kostar i nuläget. Landstinget har varit mycket noga med att redovisa alla kostnader ner till minsta detalj.

Nu återstår för oss på kommunstyrelse- och landstingsstyrelseordförandenivån att träffas och slå ihop ärendet. Några detaljer återstår, men de bör kunna som jag ser det lösas rätt smidigt. Om inte när vi träffas denna vecka så inom en snar framtid.

måndag 5 april 2010

Barn ska inte skuldsättas

För några veckor sedan meddelade Barnombudsmannen att det fortfarande var sex landsting som debiterade barn (inte vårdnadshavaren) för ickebetalda avgifter. Jag blev inte glad när jag på Lunchekot hörde att Blekinge var ett av dessa. Särskilt som vi uppmärksammade och skulle rätta till detta redan i höstas.

Barn ska naturligtvis inte skuldsättas. Därför har jag nu tagit ett ordentligt tag i frågan. Ett förslag i två delar har snabbt tagits fram till landstingsstyrelsen den 12 april.

1. Debitering av barn för uteblivna besök ska omgående upphöra i avvaktan på ett klarläggande vad som behövs av förändringar i datasystem mm för att ev kunna debitera vårdnadshavare.
2. De barn som nu är skuldsatta hos landstinget eller inkassobolag ska få sina skulder avskrivna.

Detta förslag kommer med all sannolikhet att bli landstingstyrelsens beslut. Det som sedan återstår att ta ställning till senare är alltså; ska vi debitera vårdnadshavare för barns uteblivna besök eller ska vi inte debitera någon avgift alls för uteblivna besök?
Själv förespråkar jag så här långt det senare. Jag tror inte att uteblivande från besök sker medvetet (finns naturligtvis undantag) utan beror på stökig vardag och andra problem.
Men det finns andra åsikter. Vi får se.

Det viktiga nu är att vi snabbt stoppar skuldsättningen av barn.