Kalle Sandström, socialdemokratiskt landstingsråd i Blekinge

tisdag 6 april 2010

Tack för det Anders Borg och regeringen!

12 miljarder kr mindre nästa år till kommuner och landsting. Det beskedet fick SKL:s ledning idag av finansminister Anders Borg.  I klartext innebär det alltså mindre pengar till vård, omsorg och skola från den regering som sänkt skatterna med 80 miljarder kr och dessutom pratar om ytterligare skattesänkningar.

För Landstinget Blekinges del innebär det ett tapp på 64 miljoner kronor nästa år. Det är ungefär hälften av den summa som Blekingesjukhuset ska sänka sina kostnader med i det program för kostnadseffektivitet som löper 2009 - 2011. Ska ytterligare lika mycket bort handlar det inte om effektiviseringar, då handlar det om rena nedskärningar!

Detta  besked kommer också precis som vi börjar förbereda budgetarbetet för 2011. Och när vi fått årsredovisningen för förra året som trots ett underskott visar att vi är på rätt väg. Kostnadsutvecklingen dämpas ordentligt. Och detta bekräftas av den första rapporten för innevarande år. Vi börjar se att det händer något. Och så detta besked. Tack för det Anders Borg!

Anders Borg räknar med att skatteintäkterna ska öka med lika mycket som han nu tar bort i statsbidrag. Kan så vara. Men vore det inte rimligt att välfärden fick ökade resurser när regeringen räknar med att den ekonomiska utvecklingen vänder?
Den moderatledda alliansregeringen och dera lokala företrädare har en hel del att förklara. Och det ska de få göra i valrörelsen.

Fler om detta: Martin Moberg, Peter Högberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar