onsdag 30 september 2009

Drogtesta idrottsungdomar?

Idrotts- och fritidsnämnden i Karlskrona har antagit en drogpolicy som bl a då naturligtvis har bäring på föreningslivet och dess verksamheter. Gott så. Självklart är det så att politiken ska kunna ställa krav på även ideella organisationer och även koppla det till ekonomisk bidragsgivning. Det är inget nytt.

Det som är nytt är uppmaningen att föreningslivet mer allmänt ska använda sig av drogtester. (Detta uppmärksammas också i en TT notis ser jag.) Det sker uppenbart en förskjutning från förebyggande och stödjande insatser mot kontrollerande och repressiva åtgärder. Det handlar om människosyn. Vi ser samma tendenser inom bl a arbetslivet när de borgerliga partiernas grundvärderingar får genomslag.

Ser att Rolf Trulsson vid Blekinge idrottsförbund reagerar. Bra det. Rolf gör ett gediget arbete att bekämpa doping och droger inom idrotten. Han är värd att lyssna på. Stå på dej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar