tisdag 15 september 2009

Redogörelse för konsultkostnaderna

Idag lämnade landstingsdirektören Jan Svanell sin redogörelse för konsultupphandlingarna som uppmärksammats och upprört den senaste tiden.

Redogörelsen visar varje konsults uppdrag, tid och ersättning, klart och redigt. Varje enskilt fall kan motiveras med att det är en specifik kompetens som behövts tillföras det intensiva och pressade arbetet med att nå kostnadseffektivitet. Direktupphandlingsförfarandet förklaras med att något ramavtalsupphandlingsförfarande inte hunnit genomföras inom rimlig tid för att inte fördröja arbetet.

Återstår kostnaderna som är och förblir höga. Men det blir ju lätt så när konsulter måste anlitas. Om vi får valuta för de satsade pengarna kan ju inte avgöras förrän vi ser effekterna i organisationen och verksamheten. Och när den nya bantade förvaltningsorganisationen sjösätts vid årskiftet ska den innehålla de kompetenser som behövs, så behovet av utomstående konsulter minimeras.

Här finns rapporten i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar