torsdag 10 september 2009

Landstingets revisorer förvånar

Emellanåt blir man förvånad. Det är inte utan man blir det när man hör ordföranden för landstingets revisorer, Karl-Gustav Johansson, i Radio Blekinge.

I förra veckan tog revisorerna initiativ till att granska den sk Wendtaffären. Huvudfrågan var att se om det intyg som lämnats in som underlag för förlorad arbetsinkomst är korrekt eller inte.
Idag kommer så beskedet att man inte svarar på den fråga som alla funderar över. Nämligen ska man kunna visa att man förlorat arbetsinkomst för att kunna begära ersättning för förlorad arbetsinkomst?

Nu undviker man att svara på den frågan. Istället konstaterar man att alla politiker i landstinget (säkert ett hundratal allt som allt) ska granskas. Och det är väl i och för sig inte fel. Det vi gör och inte som politiker ska naturligtvis tåla att granskas.
Men när man som här istället för att reda ut en specifik frågeställning flyttar över fokus på alla politiker känns det inte bra. På det sätt misstänkliggör ju revisorerna oss alla politiskt aktiva i landstinget. Ingen rök utan eld resonerar ju många...
Revisorernas slutsats och agerande förvånar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar