måndag 21 september 2009

Patienten eller vårdföretagen i fokus?

Är alliansregeringens vårdvalsreform till för patienterna eller vårdföretagen? I regeringens och Göran Hägglunds retorik är det ju självklart patienten som lyfts fram. I diskussionen vid dagens landstingsfullmäktige lät det dock annorlunda.

I förslaget till uppdragsbeskrivning inför införandet i Blekinge har vi med en passus som säger att om en vårdgivare, såväl privat som offentlig, inte kan erbjuda plats till en patient som valt just den vårdenheten, har man tre månader på sig att ordna så att valet kan uppfyllas. Genom att utöka kapaciteten eller på något annat lämpligt sätt. Detta just för att sätta patientens valfrihet i centrum. Precis som regeringen säger.

Hägglunds lokale kristdemokratiske företrädare, Carl-Gunnar Madestam, yrkade dock på att detta skulle strykas. Sådana krav kan man väl inte ställa? Det kan ju bli svårt att uppfylla?
Frågan vem som ska hand om de patienter som nekas tillträde blev hängande i luften.

Är talet om patienten i fokus och patientens valfrihet bara tomt prat från borgerligheten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar