tisdag 16 juni 2009

Vad är problemet, BLT?

I ett ledarstick i BLT 16/6 kommenterar Inga-Lena Fischer mitt förslag i landstingsfullmäktige om besparingar för den politiska verksamheten. "Ett synnerligt diffust beslut", skriver hon. Är det diffust att mitt förslag (som för övrigt vann i votering med 47 - 0 !?) är värt ca 1 mkr istället för alliansens 250 tkr?
Problemet för alliansoppositionen och Inga-Lena Fischer är nog att det som var tänkt som ett populistiskt men harmlöst förslag om frysta arvoden nu förvandlades till skarpt läge. Den större besparingen kommer naturligtvis att märkas. Och det var kanske inte meningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar