lördag 13 juni 2009

Bästa och sämsta kommunerna igen

Nu har jag sett och läst Fokus redovisning om bästa och sämsta kommunerna. Jag kommenterade ju förhandsartiklarna. Varför är det ingen som kopplar ihop sociala förutsättningar med resultatet av granskningen? Alltså en hederlig klassanalys.

Och Fokus själva gör det inte heller. Tvärtom konstaterar man att Danderyd trots låg lärartäthet och knappa resurser till skolan visar upp goda resultat av antal godkända elever m m. Jaha? Förvånande? Ytterligare ett steg i analysen hade väl inte skadat.

Kan bara konstatera att denna typ av rankinglistor bara redovisar (och kanske tyvärr befäster) de sociala och sociogeografiska skillnader vi har i vårt land. Och som förstärks, ivrigt påhejade av nuvarande regerings politik.

1 kommentar:

  1. Jag undrar hur du själv förklarar detta? Hur kan Danderyds skolor med minst resurser per barn ändå uppnå de bästa resultaten? Vad drar du för slutsatser? Det är ju då inte rimligtvis kommunledningens förtjänst att det är bättre resultat i Danderyd utan kommuninvånarnas.

    Jag tror att föräldrarna engagerar sig mer i Danderyd i barnens skolgång och barnen får tidigt lära sig hur viktigt utbildning är. Barnen lär sig tidigt också att ta eget ansvar för sina läxor och handlingar och får tydlig feedback i form av omdömen och betyg. Genetiska faktorer kan förstås i viss mån ligga bakom; intelligenta föräldrar får intelligenta barn, men jag tror inte det är den viktigaste faktorn.

    Det är alltså inte mer ekonomiska resurser som behövs för att förbättra skolresultaten i övriga kommuner utan ett tydligare budskap till föräldrar och barn att det mest beror på dem och inte samhället om det ska gå bra i skolan eller ej. Samhället ska och kan bara vara ett komplement till familjen, inte ersätta den. Tror faktiskt socialdemokraterna i sin välvilja att bygga ett rättvist "folkhem" har missat detta.

    SvaraRadera