tisdag 23 juni 2009

Samverkansdiskussioner på Öland

Har precis återkommit efter två dagar på Öland där jag tillsammans med landstingsrådskollegan Marie Sällström träffat ledande socialdemokrater från landstingen i Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Samverkan är ju en av de övergripande strategierna när vi talar om och utformar framtidens sjukvård i Blekinge. Sådana här kontakter på den politiska nivån är naturligtvis en del av detta arbete som kan fungera som dörröpnnare för olika konkreta samarbetsprojekt.

Denna konstellation är ju inte riktigt den vanliga där vi diskuterar samverkan. I Södra samverkansnämnden, med Skåne, Kronoberg, södra Halland och Blekinge, finns ju ett formaliserat samarbete om framförallt högspecialiserad vård men även kring andra frågor.
Detta är och kommer att förbli det huvudsakliga sanverkansområdet. Men vi har i Blekinge all anledning att diskutera och hitta lösningar på olika håll. Och ett sådant arbete pågår, inte minst med Kronoberg, men även med Kalmar.

En annan reflexion vilka olika förutsättningar vi jobbar med beroende om vi finns i majoritet eller opposition. Vi och Kalmar sitter i ledningen, medan de tre andra opponerar. Både nyttigt och intressant att lyssna och diskutera de olika infallsvinklar som vi har, eller tvingas ha, på i grunden samma problemställningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar