tisdag 9 juni 2009

Regeringen och psykiatrin

Man häpnar! I ett inslag i Radio Blekinge (och på hemsidan) idag "sågar" Ulrika Sundholm, politisk sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund, det utredningsförslag om psykiatrin som diskuteras inom Landstinget Blekinge. Och visst kan man känna oro för besparingar inom psykiatrin och de förändringar som ska göras måste göras försiktigt och med stor eftertanke.

Men att som regeringens och socialministerns företrädare kritisera landstinget och psykiatrin utifrån att regeringen prioriterat området och tillskjutit pengar, som förutom att huvuddelen tillfaller kommunernas ansvarsområde (vilket är gott nog) sammantaget är småsummor när vi talar om de underskott i hälso- och sjukvårdens finansiering vi brottas med i alla landsting för tillfället.

Sanningen är ju att den borgerliga regeringen använt 85 miljarder till skattesänkningar istället för till välfärdens finansiering. Då blir 2,7 miljarder till psykiatrin småpengar. Och visst påverkar det möjligheterna att bedriva hälso- och sjukvård när den borgerliga regeringen prioritera privat konsumtion istället för gemensam välfärd.

När uppmärksammar Radio Blekinge detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar