söndag 14 juni 2009

Opinion och valresultat

I Sifos junimätning, som presenteras i bl a Svenska Dagbladet, ser vi att tendenserna från EU-valet får genomslag. Och det innebär naturligtvis inget lysande resultat för (s). Europavalet var ju ingen framgång, även om man letar efter positiva tecken och hittar ett och annat också.
Nu tycker inte jag man ska dra för stora växlar på det valresultatet (och således inte heller på genomslaget i Sifomätningen). Om jag har fattat rätt kommer i denna vecka SCB:s stora partisympatimätning. Då får vi en tydlligare bild hur det står till i opinionen.

Trots allt finns det ju all anledning att fundera över den låga tilltron till socialdemokratin i storstäderna. Det handlar förmodligen om en blandning av partiets image, organisation och politik. Vill dock varna för att dra en snabb slutsats att politiken måste läggas om för att tilltala "den välmående medelklassen", dvs. konkurrera med moderaterna på deras egen planhalva. Tror snarare att det handlar om att förankra begreppen rättvisa och solidaritet. Att detta är till nytta för alla männislor. Och då med modernare språk och bilder än vad vi hittills lyckats förmedla.
För här tror jag en del av sanningen ligger. Vi upplevs inte moderna eller i förbund med framtiden. Samtidigt som vi vet att våra värderingar på intet sätt är omoderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar