tisdag 19 maj 2009

Väl fungerande rödgrönt samarbete

Arbetet med att anpassa landstingets ekonomi efter de bistra förutsättningar som jobbkrisen sätter oss i, framförallt genom kraftigt minskade skatteintäkter, fortsätter. Idag möts landstingets arbetsutskott.

Igår träffades gruppledningarna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, dvs. landstingets politiska ledning, just för att diskutera avvägningarna i budgetarbetet och en del andra viktiga frågor. Som vanligt konstuktiva och givande diskussioner. Vi har haft ett organiserat samarbete sedan 1998 och det fördjupas nu mer och mer.

Det finns en stor beredskap och vilja att gemensamt ta sig an de svåra problem vi har framför oss. Vi har ju nu fått klart för oss att den moderatledda inte är beredda att satsa tillräckligt med pengar för att säkra välfärdens kärna. Precis tvärtemot vad Reinfeldt och co påstår när de framträder!
Nu handlar det för vår del om att säkerställa att de omstruktureringsbeslut som fattats genomförs på ett klokt sätt och ger de ekonomiska effekter de ska göra. Samtidigt som vi ska hantera ytterligare stora underskott som jobbkrisen och regeringen försätter oss i.

Ser att blivande oppositionsrådet Alexander Wendt (för så blir det väl?) i dagens Sydöstran säger att landstinget befinner si i ett "omvälvande, dynamiskt läge". Ja, så kan man kanske uttrycka det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar