tisdag 19 maj 2009

Tågstopp utan upprustning?

Idag har Radio Blekinge uppmärksammat Banverkets och Blekingetrafikens propåer att slopa tågstoppet i Holmsjö på banan mellan Karlskrona och Emmaboda när den blir upprustad. En inte alldeles enkel frågeställning som jag kommenterar i Radio Blekinge. Den rymmer onekligen motstridiga intressen som politiken så småningom ska väga av.

Men det intressanta är väl ändå inte just dessa dagar tågstopp eller inte i Holmsjö. Utan om regeringen verkligen ska svika sina åtaganden att rusta upp banan. Dessa löften gavs ju under rätt bombastiska former. Och har ju sedan följts upp lika bombastiskt av lokala alliansföreträdare, främst centerpartistiska sådana.
Sylvia Asklöf- Fortell uppmärksammar detta i sin ledare i BLT idag. Regionrådet Mats Johansson uttalade sig i Svts Blekingenytt förra veckan.

Nu väntar vi ivrigt på besked från regeringen att den inte sviker sina åtaganden. Eller? Tills dess kanske frågan om tågstoppet i Holmsjö kanske inte är högaktuell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar