tisdag 12 maj 2009

Klokskap i socialdemokratiska landstingsgruppen

Idag har den socialdemokratiska landstingsgruppen i Blekinge haft möte. Ett 25- tal kloka och erfarna fritidspolitiker som diskuterat och tagit ställning till en rad kniviga frågor. Vi har ju en hel del sådana på agendan i landstinget i Blekinge, precis som i alla andra landsting och kommuner.

Det är alltid lika fascinerande att lyssna på inläggen som bedömer hur det tycks och tänks bland arbetskamrater och vänner. Landstingsgruppen representerar ett enormt nätverk med förgreningar runt om i länet och i alla olika grupperingar. Alla som är snabba att kritisera och döma ut politik och politiker skulle bara veta…
Det är dessa människor som i insändare, i kommentarer på tidningarnas webbsidor, på opinionsmöten döms ut som okunniga och okänsliga. Fel och orättvist!

Idag har vi analyserat och diskuterat besluten om vårdplatserna och jourorganisationen. Vi är trygga i att besluten är väl avvägda och nödvändiga. Alla är överens om att besluten ligger fast!

Dessutom har vi gått igenom ett antal frågor inför landstingsstyrelsen och fullmäktige i juni. Ekonomisk plan 2010 – 2012, ytterligare budgetreduceringar på BLS, hälsovalet, hemsjukvården, förvaltningsorganisationen och besparingar inom administrationen, tillgängligheten och kömiljarden, samverkan andra landsting, personalminskningen och
kostnadsjämförelser inom serviceverksamheten är de aktuella frågorna. Var och en innehåller stor sprängkraft och kräver noggranna avvägningar. Precis det som gjorts idag. Finns all anledning att efterhand återkomma om de olika frågorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar