onsdag 20 maj 2009

Det rör på sig i landstinget - samverkan med Kronoberg

Nu rör det verkligen på sig i Landstinget Blekinge. I snabb takt kommer förslag och beslut för att genomföra de beslut om kostnadseffektivitet som fullmäktige fattade i november. Det går för snabbt tycker många, säkert med all rätt i en del fall. Vården och arbetet med patienterna ska ju fungera även i dessa turbulenta tider.
Vi som följer och har ansvaret för den ekonomiska helheten ser dock nödvändigheten av ett högt tempo i åtgärderna. Sedan besluten fattades innan årskiftet har vi ju tappat ytterligare 125 mkr i skatteintäkter för 2009 och 163 mkr för nästa år.

Besluten har handlat om vårdplatsminskning, vilket väl inte undgått någon. (Och jo, vårdplatserna minskas även i Karlskrona, vilket inte framgått lika tydligt!). Igår presenterades förslag om sammanläggning av förvaltningarna och minskning av administrationen som helhet.

Samverkan med andra landsting är ju också ett område som ska utvecklas. Igår presenterade landstingsdirektören en plan och överenskommelse om samarbete mellan landstingen i Kronoberg och Blekinge inom en rad områden. Det handlar om Thorax, Onkologi, Neonatal. Nya områden är Ortopedi, Internmedicin och medicinsk service. Ett brett spektra alltså. Efterhand kommer nu olika konkreta amarbeten att presenteras och starta. En del i Blekinge, en del i Kronoberg.

Samtidigt fortsätter samtalen med Skåne och Kalmar om utvecklat samarbete. Fortsättning följer. Mer kommer.

http://bloggkartan.se/registrera/11406/karlskrona

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar