torsdag 14 maj 2009

Beslut kring landstingets minskning av antalet anställda

Landstinget Blekinge har som ambition att inte behöva säga upp någon personal. Minskningen av antalet anställda ska ske genom att visstidsanställningar upphör och genom att tjänster inte återbesätts när någon slutar av annan anledning.
Detta var utgångspunkten när dokumentet "Strategier för kostnadseffektivitet" fastställdes i höstas. Och ambitionen gäller fortfarande, även om ekonomin genom minskade skatteintäkter drastiskt försämrats sedan dess. Regeringens totala ovilja att göra något åt hoten mot välfärdens kärna (vad det nu egentligen är?) och deras bristande insatser mot arbetslösheten riskerar naturligtvis att göra situationen än värre...

Idag har vi i landstingets personaldelegationen behandlad två ärenden som handlar om detta. Och dessa beslut togs i total politisk enighet över blockgränserna!
Dels har riktlinjer för hur denna omställning av personalstyrkan ska ske. Det handlar om hur vakanser ska anmälas till peronalsamordningsgruppen, hur erbjudande om omplaceing ska ske, om vilka utbildningsförmåner som kan erbjudas m.m.Personaldelegationen konstaterar också att nyanställningar kan ske endast i yttersta undantagsfall, dvs. om det handlar om en mycket speciell kompetens som inte finns inom landstinget.

Vi har också gett ett uppdrag till Blekingesjukhuset att till nästa sammanträde i juni redovisa hur många "arbetade timmar" personalbudgeten tillåter inom olika yrkeskategorier och hur många övertaliga medarbetare det innebär inom de olika kategorierna.


Dessa beslut innebär ju att vi ytterligare skärper tonen när det gäller nödvändigheten att minska antalet anställda och att arbetet med detta kommer igång. Det kommer att bli besvärligt på många håll. Men den ekonomiska situationen i landstinget och tillståndet i landet under regeringen Reinfeldt gör det nödvändigt. Vi ska igenom detta motlut och på andra sidan ser vi en en fortsatt trygg och bra sjukvård för alla blekingar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar