tisdag 19 maj 2009

Landstingets förvaltningar och administration bantas

Idag presenterades utredningen om landstingets administration och förvaltningsorganisation. Det är alltså den beryktade konsultrapporten som nu är klar. Det kan konstateras att det är en klar och koncis rapport, med tydlig analys och tydliga förslag. Och dessutom snabbt jobbat. Trots all uppmärksamhet och ståhej om ersättning, upphandling eller ej mm är det uppenbarligen så att landstinget fått valuta för pengarna.

Förslagen går i korthet ut på att sjukhus,primärvård,psykiatri och tandvårdsförvaltningarna slås ihop till en hälso- och sjukvårdsförvaltning. Kvar blir stödverksamheterna i landstingsservice som renodlas till en resultatenhet. Landstingets kansli försvinner och ersätts med en liten ledningsstab med tydliga strategiska uppgifter.

Ett inriktningsbeslut ska fattas på landstingsstyrelsen den 1 juni och i landstingsfullmäktige den 14 juni. Då kommer också att fastläggas att i den nya förvaltningsorganisationen ska det finnas åtminstone 40 färre tjänster än i nuvarande administration. Det innebär en bantning på ungefär 15%. Ett ordentligt tag som är betydligt större än vad som tas bort i kärnverksamheterna. Och så ska det naturligtvis vara.

1 kommentar: