tisdag 27 oktober 2009

Landstingets ekonomi på bättringsvägen

Efter dagens budgetberedning i arbetsutskottet har vi i den rödgröna majoriteten presenterat vårt budgetförslag. Inriktningen från fullmäktige i juni håller: Beslutat program för kostnadseffektivitet ska genomföras, inga ytterligare ramreduceringar för vården, ingen skattehöjning 2010, några begränsade avgiftshöjningar och ingen privatisering. Med detta som grund lägger vi en balanserad budget.
Och det ska inte förnekas att regeringens extrapengar 2010 hjälper till med detta. Värre blir det 2011 och 2012 när alliansens återigen minskar statsbidragen. Minus 40 resp. 90 mnkr visar budgetsaldot så här långt. Men vi ska väl ha en ny regering som prioriterar välfärd före skattesänkningar.

I vilket fall kan vi i den rödgröna majoriteten konstatera att vi är på rätt väg. De åtgärder som vi vidtagit för att åter ta kontroll över den eknomiska utvecklingen börjar ge resultat. Om än i något långsammare takt än vi planerat för. Vid årsskiftet kommer kostnadsnivån i landstinget att vara 130 mnkr lägre än ett år tidigare. Gott så, men ännu återstår mycket innan vi är i hamn. Det gäller att hålla i sparprogrammen både 2010 och 2011.

De ekonomiska effekterna märks först nu mot slutet av året, vilket innebär att bokslutet 2009 lär visa ett rejält underskott. Men vi börjar se resultaten och lägger en balanserad budget för 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar