måndag 31 augusti 2009

Moderate Wendts ersättningar

De senaste dagarna har uppmärksammheten kring blivande(?) oppositionslandstingsrådet Alexander Wendts ersättningar från landstinget varit intensiv. I eftermiddag kom så beskedet att moderaternas länsordförande, nyblivne riksdagsmannen och tidigare oppositionslandstingsrådet Gustav Nilsson uppmanat Wendt att ta bort valet av Wendt själv från dagordningen på tisdagens landstingsgruppmöte. Vad händer i Moderaterna?

Oavsett detta har Wendtaffären skadat tilltron till politiken, särskilt landstingspolitiken. Oklarheter hur regler tolkas, om intyg visar att arbetsinkomst verkligen förlorats m.m. ifrågasätts naturligtvis med all rätt av medborgarna.
Därför finns det anledning att göra en översyn av regelverk m.m, I ett pressmeddelande beskriver jag det initiativ som nu tas kring detta.

Pressmeddelande
Måndagen den 31 augusti 2009
Socialdemokraterna i Blekinge

Kalle Sandström (S) tar initiativ till
översyn av regler kring ersättningar

Med anledning av den senaste veckans avslöjanden i media om Alexander Wendts arvoden och ersättningar tar nu personallandstingsrådet Kalle Sandström initiativ till en översyn. Detta initiativ syftar till att betona den enskildes ansvar och att förtydliga reglerna och undvika olika tolkningar.

- Politiken i landstinget förlorar i förtroende på Wendt-affären. Jag tar nu ett initiativ som syftar till att öka förtroendet för politiken och skapa ordning och reda. Det minsta kravet man ska kunna ställa på oss är att vi följer de regler som vi själva beslutat om. Jag tycker själv att reglerna kring arvoden och ersättningar är bra, men om de är otydliga behöver de förtydligas, säger Kalle Sandström (S), ordförande i landstingets personaldelegation.

- Initiativet handlar om att göra det tydligt för både förtroendevalda och landstingets tjänstemän kring vad som gäller för arvoden och ersättningar. Det är inte rimligt att vare sig tjänstemän eller förtroendevalda gör egna tolkningar av reglementet och av vad som är rimligt. Vi som är förtroendevalda har alltid ett ansvar att själva agera korrekt och efter sunt förnuft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar