fredag 7 augusti 2009

Kommer Borg att ändra sig?

Så kommenterade då finansminister Borg det ekonomiska läget i världen och riket. Slutsatserna av hans uttalande i rubrikerna idag är alltifrån nu vänder det till att han är mindre pessimistisk än i våras. Vad han säger är väl precis det som många analytiker sagt under sommaren. Oron och turbulensen på finansmarknaderna börjar lägga sig. Men vi har fortfarande en lång lågkonjunktur framför oss och arbetslösheten kommer att fortsatta stiga kanske under hela nästa år också.

Nu är det intressanta hur han tänker sig hantera denna situation. Om det ger han inga besked, vilket i och för sig inte är så konstigt. Nu väntar han väl till budgetproppen i september.
Det som behövs nu, och som efterfrågas också av alltfler borgerliga förträdare, är en traditionell konjunktupolitik med arbetslöshetsbekämpning och resurser till offentliga sektorn. Något som regeringen och finansministern ju hittills förkastat i ganska föraktfulla ordalag. Kommer han att ändra sig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar