måndag 30 mars 2009

Nu väntar vi på Urban Bäckström

Så har Wanja Lundby-Wedin haft sin presskonferens. Hon pekar på att VD:n Christer Elmehagen inte är så oskyldig som han försökt framhålla. Åtminstone är det ju han som fått pengarna. Fortsättning följer i den frågan.

Mest uppseendeväckande är väl att Svenskt Näringslivs Urban Bäckström inte ville sitta tillsammans med Wanja på presskonferensen. Naturligtvis är det bekvämt för honom att låta LO - ordföranden ta diskussionen och försvara sig. Frågan är ju om han tycker förehavandena i AMF är okey eftersom han inte yttrar sig? Eller vad är orsaken? Kommer media att ställa frågan till honom?

Och jag upprepar att vi alla företrädare i arbetarrörelsen bör dra lärdom av detta om hur vi agerar när sådant här inträffar.

Pressen om Wanjas presskonferens: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar