fredag 27 mars 2009

Gustav Nilsson förnekar sig inte

Moderata oppositionsrådet Gustav Nilsson (m) förnekar sig inte. I BLT 27 mars uttrycker han förvåning över att sjukhusledningen lägger förslag kring hur en vårdplatsreduktion kan gå till. Trots att han i landstingsstyrelsen ställt sig bakom att 45 vårdplatser ska försvinna. Tror han verkligen att det inte kommer att märkas?
Det rimliga är ju att nu värdera förslagen och underlagen och sedan ta ställning. Precis som Marie Sällström (s) säger i artikeln.

Gustav Nilsson kritiserar oss i majoriteten för att ha misskött ekonomin. Sanningen är ju att Blekinge tillsammans med Halland har den bäst soliditeten av alla landsting. Det vore ju också klädsamt om han vågade erkänna att hans moderatledda regering dränerat välfärdssektorn med 85 miljarder i skattesänkningar. Påstår han att det inte påverkar förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård?

Han tycker också att vi ska lämna över styret till den borgerliga alliansen. Vilket ju i och för sig är ett märkligt uttalande: Väljarna har ju tydligt uttalat att det är en vänstermajoritet som ska styra landstinget. Men om han nu har ambitionen att bildas majoritet någon gång. Vilken är din politik? Vad ska du göra för att komma till rätta med underskotten som de fallande skatteintäkterna skapar? Det räcker inte med att säga nej.

Nu flyr ju Gustav till riksdagen så man behöver väl inte ta på så stort allvar vad han säger. Men hans efterträdare ska få ge besked.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar