torsdag 1 september 2011

Positiva tecken

Idag skickar vi ut ett infobrev till socialdemokraternas medlemmar i Blekinge. Återger texten här:

Positiva tecken i Landstinget Blekinge - men oro i hela sjukvårdssverige inför 2012.

I dessa dagar gör våra ekonomer en fördjupad analys av första halvårets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Om ytterligare någon vecka får vi politiker mer exakta underlag om den sjukvård som producerats och hur de olika verksamheternas ekonomi utvecklas.

De signaler vi hittills fått tyder på att åtgärderna för att sänka kostnaderna börjar ge effekt. Vi ser tecken på ett trendbrott. Men ännu måste vi vara försiktiga och trycka stenhårt på att det åtgärdspaket som alla politiska partier i full enighet beslutade om tidigare i år måste genomföras. De konkreta åtgärderna i detta motsvarar 50 miljoner kronor. Dessa tillsammans med ytterligare några åtgärder som landstingsdirektören presenterade för landstingsstyrelsen i veckan är förutsättningen för att Landstinget Blekinge ska nå ett planerat nollresultat för 2011.

Landstingsdirektören Peter Lilja har också, efter beslut i Landstingsstyrelsen i måndags, i uppdrag att tillsammans med verksamhetsansvariga ”lägga i nästa växel”. Beslujtet innebär bland annat att analysera orsakerna bakom fortsatt höga läkemedelskostnader, och att i övrigt vidta åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen och sänka kostnadsnivån..

Ett annat tydligt tecken på att vi tar rätt beslut, är bland andra personalens positiva gensvar på den nya organisationen. Det märktes inte minst den här veckan när vi kunde utse två av de fem förvaltningschefer som ska ingå.

I oktober tillträder de formellt; Bengt Wittesjö, ny förvaltninngschef för hela Blekingesjukhuset, och Anders Rehnholm, som blir förvaltningschef för primärvården. Båda två har en bakgrund som specialistläkare, Wittesjö inom infektion och Rehnholm inom allmänmedicin. Nu senast har de, i nära samarbete, varit chefsläkare med medicinsk ansvar för patientsäkerhet, på Blekingesjukhuset respektive i primärvården.

Det gladde mig också som landstingsråd att Bengt Wittesjö underströk vikten av att alla ute i verksamheterna ska veta vilka åtgärder som måste till, och att Anders Rehnholm uttalade ett tydliga fokus på att stärka den offentligt drivna primärvården.

Högst oroande är däremot den senaste skatteprognosen. Enligt den minskar de beräknade skatteintäkterna 2012 med drygt 40 miljoner kronor. Till det kommer att pensionsåtagandet förmodligen måste räknas upp.

Detta beror på den samhällsekonomisk oron och sänder chockvågor över hela sjukvårdssverige. Nu kommer prognoser om underskott i allt fler landsting och sparpaketen börjar läggas. Vi är inte ensamma om ekonomiska problem i Blekinge. Även om det låter så i debatten allt som oftast…

Det här försvårar ytterligare arbetet med att slutföra budgeten inför 2012. Ett första krav måste vara att regeringen ska skjuta till extra pengar till vård och omsorg för att upprätthålla verksamhet och sysselsättning. Ett krav som dessutom delas av en hel del samhällsekonomer som hörts i debatten. De menar att det måste till stimulanser i denna ekonomiska situattion..

I vilket fall måste vi hantera också inkomstsidan. Vi lär får återkomma i frågan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar