onsdag 29 april 2009

Varför vågar inte Gustav?

Varför vågar inte Gustav Nilsson och moderaterna fatta beslut? När landstingstyrelsen i måndags behandlade akutmottagningen Karlshamn och minskningen av vårdplatser på hela Blekingesjukhuset valde moderaterna att återigen ställa sig vid sidan om och inte delta i besluten. Likadant var det när den geriatriska verksamheten i Karlskrona förändrades tidigare i år.

Som oppositionsledare har naturligtvis Gustav Nilsson all rätt att sätta sig på läktaren och hänvisa till att det är den politiska ledningen som har ansvaret. Men han kan inte samtidigt kritisera majoriteten för att åtgärderna som vidtas är felaktiga eller otillräckliga. Han kan inte heller hävda att han är beredd att ta över ledningen. Då saknar moderaternas politik och agerande all trovärdighet.

Gustav Nilsson ville skjuta upp beslutet en vecka. Vad skulle hända på den veckan? Skulle behovet att vidta åtgärder för att komma till rätta med Blekingesjukhusets ekonomi minska? Skulle vi få besked från den moderatledda regeringen om mer pengar till sjukvården? Knappast troligt. Sanningen är naturligtvis att moderaterna inte vill eller orkar vara med och fatta de svåra men nödvändiga besluten.
Beslutet som majoriteten i landstingsstyrelsen nu fattade innebär att hjärtvården bevaras i Karlshamn (om än i ändrad och bantad form). Även den dygnetruntöppna akutmottagningen räddas.

Landstingets politiska majoritet är beredda att ta ansvar för blekingarnas sjukvård även i de svåra ekonomiska tider vi nu genomgår. De beräknade skatteintäkterna minskar i år med 125 mkr och nästa år med 163 mkr, samtidigt som regeringen fortsätter sina skattesänkningar. Det är klart att det påverkar möjligheterna att bedriva hälso- och sjukvård och kräver en tydlighet och beslutsamhet från den politiska ledningen i landstinget.

Moderaterna och Gustav Nilsson är uppenbarligen inte beredda att delta i det arbetet på ett ansvarsfullt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar