tisdag 7 april 2009

Ris och lite ros åt regeringen

För lite och för sent. Så kan man väl bäst sammanfatta regeringens besked i DN 7 april om mer pengar till kommuner och landsting. Ingen förstärkning i år 2009. 7 miljarder i engångsbelopp 2010. 5 miljarder i höjda statsbidrag 2011 och 2012. Och är det en tillfällighet att det högsta beloppet läggs ut valåret?

För Landstinget Blekinges del innebär det ungefär 38 miljoner i engångsbelopp nästa år och ungefär 27 miljoner 2011 och 2012. Vilket innebär att vi om tre år fått en resursförstärkning på lite drygt 50 miljoner kr! Jämför det med att hittills i år har de beräknade skatteintäkterna minskat med drygt 100 miljoner kr! Och värre blir det väl.

Den moderatledda regeringen pratar om att undvika uppsägningar i vården och omsorgen för att ”slå vakt om välfärdens kärnverksamheter”. När de första ekonomiska månadsrapporterna nu börjar redovisas i kommuner och landsting visar de på stora underskott, framförallt beroende på skatteintäktsbortfall. Kärnverksamheterna är hotade redan nu, våren 2009. Många anställda riskerar att få lämna sina jobb i välfärdssektorn. Och då väljer regeringen att inte göra något i år, lite nästa år och ytterligare lite de kommande åren. Alltså för lite och för sent.

Däremot ska regeringen ha kredit för att de aviserar en översyn av lagstiftningen kring balanskravet. En förändring som innebär att ekonomiskt välskötta landsting, som Blekinge, skall få använda delar av de upparbetade överskotten i sämre tider som vi nu hamnat i (utan att för den skull vara ekonomiskt oansvariga) är välkommen. Landstinget Blekinge har ju efter Halland den starkaste soliditeten av samtliga landsting. Vi har ju också haft överskott flera år i rad. Pengar som vi med nuvarande regler inte kan använda för att överbrygga de besvärliga åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar