måndag 8 augusti 2011

Nej till höjt högkostnadsskydd


Idag har vi på ett extrainsatt AU i landstinget svarat på regeringens remiss om höjt högkostnadsskydd. Vi säger nej till höjningen, medam moderaterna vill höja, dock inte så kraftigt som deras partivänner i regeringen. Anmärkningsvärt är att remissen kommer i månadsskiftet juni/juli med svar senast 8 augusti. Kort tid och mitt i semesterperioden. Därav det extra sammanträdet.

I ett pressmeddelande beskriver vi vårt ställningstagande:

"Landstinget Blekinge sällar sig nu till kritikerna mot förslaget om kraftigt höjda högkostnadsskydd för sjukvårdsbesök och läkemedel. Högkostnadsskyddet berör särskilt de mest sjuka som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner.

- Förslaget om höjda gränser inom högkostnadsskydden innebär att människor som redan idag har svårt att få den dagliga ekonomin att gå ihop, riskerar att få ytterligare försämringar, säger Kalle Sandström, landstingsråd (S).

- Det är anmärkningsvärt att Socialdepartementet inte gjort någon som helst konsekvens- eller fördelningspolitisk analys kring vilka långsiktiga effekter förändringarna får, för både enskilda individer och landstingens och kommunernas budgetar.

Enligt förslaget ska högkostnadsskyddet för sjukvårdsbesök höjas från nuvarande 900 kronor till 1 100 kronor, medan det så kallade avtrappningssystemet för frikort för läkemedel inträder när patienten betalt 2 200 kronor, att jämföra med nuvarande gräns på 1 800 kronor. Samtliga förändringarna föreslås gälla från 1 januari nästa år.

Förslaget, vars remisstid för övrigt varit mycket kort och dessutom förlagts till juli månad, behandlades idag på ett extrainsatt möte med Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Moderaterna valde att lämna ett eget förslag till beslut, där de delvis tillstyrker en höjning enligt Socialdepartementets förslag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar